tổ chức lễ hội

Hà Giang tiếp tục triển khai Lễ hội Hoa Tam giác mạch

Hà Giang tiếp tục triển khai Lễ hội Hoa Tam giác mạch

Cho tới thời điểm hiện nay, một số cánh đồng Hoa Tam giác mạch đã và đang chuẩn bị nở hoa như đang chào đón, vẫy gọi du khách lên khám phá và du lịch trên Cao nguyên đá hùng