tham quan đền bà đế

Danh thắng nổi tiếng Đền Bà Đế

Danh thắng nổi tiếng Đền Bà Đế

Đền Bà Đế là một trong những đền nổi tiếng về danh thắng và linh thiêng. Từ bấy đến nay, khách thập phương tấp nập trẩy hội đền Bà Ðế. Người ta đến để xin tài, xin lộc và đặc