nộm sứa đồ sơn

Món ăn hấp dẫn – Nộm sữa Đồ Sơn

Món ăn hấp dẫn - Nộm sứa Đồ Sơn

Năm 2008, được mùa sứa, nghe nói Đồ Sơn có chủ tàu thu về tiền tỉ. Năm nay, sứa mất mùa, lượng đánh bắt không được bao nhiêu. Người dân kháo nhau rằng Sứa chống được ung thư nên mới