mẹo qua nước ngoài du lịch

Những cách hành xử nên biết khi du lịch nước ngoài

Những cách hành xử nên biết khi du lịch nước ngoài

Ở Hàn Quốc, phong tục rót rượu tương đối khác với Nhật Bản vì bạn chỉ cần phải mời rượu khi đi chung với những người thuộc tầng lớp cao hơn hoặc tiền bối của mình. Nếu họ mời bạn