lễ hội ấn độ

Lễ hội Diwali – Lễ hội Ánh sáng sắp diễn ra tại Việt Nam

Lễ hội Diwali - Lễ hội Ánh sáng sắp diễn ra tại Việt Nam

Trong những ngày diễn ra lễ hội, mọi người có phong tục thắp đèn dầu bấc vải (gọi là dipa) để ăn mừng chiến thắng của thần Krishna trước quỷ Narakasura, biểu tượng cho chiến thắng của các thiện trước