Gyongju

Lễ hội Gyongju 2017 diễn ra trong 25 ngày

Lễ hội Gyongju 2017 diễn ra trong 25 ngày

Dự kiến, Lễ hội văn hóa thế giới thành phố Hồ Chí Minh – Gyongju 2017 được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 11/2017, kéo dài 25 ngày với các chương trình giao lưu văn hóa