Động Trung Trang

Động Trung Trang – Hang động do thiên nhiên kiến tạo

Động Trung Trang - Hang động do thiên nhiên kiến tạo

Tại động Trung Trang còn có khu rừng Kim Giao mọc tự nhiên rất đẹp và có giá trị về kinh tế lẫn nghiên cứu khoa học. Trung Trang là thung lũng lớn nhất đảo Cát Bà, có diện tích