chùa hang

Chùa Hang – chùa thiên tạo lớn của Đồ Sơn

Chùa Hang - chùa thiên tạo lớn của Đồ Sơn

Chùa Hang Đồ Sơn cùng với miếu Thị Đa ở Cốc Liễn, Kiến Thụy gần đó thờ Chử Đồng Tử là những chứng tích quí liên quan đến quá trình đạo Phật du nhập vào nước ta khoảng những năm