chùa đẹp

Chùa Hang – chùa thiên tạo lớn của Đồ Sơn

Chùa Hang - chùa thiên tạo lớn của Đồ Sơn

Chùa Hang Đồ Sơn cùng với miếu Thị Đa ở Cốc Liễn, Kiến Thụy gần đó thờ Chử Đồng Tử là những chứng tích quí liên quan đến quá trình đạo Phật du nhập vào nước ta khoảng những năm

Chùa Thiên Phúc – Đồ Sơn

Chùa Thiên Phúc - Đồ Sơn

Nét nổi bật xuyên suốt quá trình tồn tại của ngôi chùa chính là nơi đoàn kết, gắn bó với truyền thống yêu nước, đoàn kết của mọi tầng lớp nhân dân. Sự tồn tại và phát triển của ngôi